Dil Seçiniz

Doğal Havalandırma

Doğal Havalandırma

Doğal Havalandırma Sistemleri

Doğal Havalandırma Yöntemleri

Doğal HavalandırmaDoğal havalandırma, bir yapının masrafsız ve çevre dostu yollardan havalandırılabildiği bir yöntem olup, sadece doğal hava hareketine bağlı olduğundan, sürdürülebilir kalkınma için de oldukça önemlidir. Yapı içindeki iç hava kalitesinin insan sağlığı ve çalışma verimi üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Yapılan bazı çalışmalarda, insan yaşamının ortalama % 90’ının geçtiği iç ortamlardaki hava kirlilik seviyesinin çoğu zaman dış ortamdan daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Yine aynı çalışmalarda, iç ortamlardaki hava kalitesinin düşük olmasının çok ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu bilinmektedir.

Bu nedenlerle iç ortamlarda uygun bir hava kalitesi sağlayan çözümlerin uygulanması tasarımcıların önde gelen sorumluluklarından biri olmaktadır. İyi bir iç hava kalitesi oluşturulmasında, etkili bir havalandırma sağlanması önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu tasarımlar enerji kullanımı gerektirmeyen, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma sağlayan pasif yöntemleri içeren tasarımlar olması gerekmektedir. Çünkü enerji kullanımı sonucu oluşan çevre sorunlarının olumsuz etkileri günümüzde gittikçe daha fazla hissedilmektedir. Yapılar tüketilen bu enerjinin yaklaşık %40’ından, sera gazı emisyonlarının ise %30’undan 

 

       AirStar                                                            SunviaVent                                        Açkı Mekanizmaları

 

Doğal Havalandırma

Doğal Havalandırma