Dil Seçiniz

Kontrol Sistemleri

PNEUMATİK PRENSİP ŞEMASI

Pneumatik sistemlerde istenirse, basınçlı hava ile kapakların günlük havalandırmada aç/kapa fonksiyonu sağlanabilir. CO2'li pano ile Bina Yangın İhbar Panosundan veya manuel Acil Durum Butonundan gelecek sinyalle açılması sağlanır.

 

ELEKTRİK PRENSİP ŞEMASI

24V Elektrikli sistemler , günlük havalandırmada aç/kapa fonksiyonu sağlar. Bina Yangın İhbar Panosundan veya manuel Acil Durum Butonundan gelecek sinyalle açılması sağlanır. Akıllı Bina Sistemlerinden takipleri yapılabilir.