FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ

Çevre Politikamız

Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş. , Form Grubu şirketlerinin imalat firması olarak 56 yıllık deneyimi ile İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir. Müşterilerine enerji verimli endüstriyel çözümler kapsamında kendi Ar-ge imkânları ile iklimlendirme sektörünün ihtiyacı olan birçok ürünü tasarımdan-üretimine ve üretiminden-satış sonrası hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede sunmaktadır.

Üst yönetim olarak, çevre duyarlılığını arttırma hedefimiz doğrultusunda, gelişimimizi sürekli kılmak için ürünlerimizin çevre etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla izleme ölçme yapmayı, çalışmalarımızın belgelenmesini, çevre yönetim sisteminin uygulanmasını, sürdürülmesini ve gerektiğinde kamuoyunun incelemesine açık tutulmasını kabul ve taahhüt ediyoruz.

Bu kapsam içerisinde firmamızı ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek olan hedefler belirlemeyi, bu hedeflerin gerçekleşmelerini, yapacağımız toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktayız.

Buna yönelik olarak;

  • Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve ziyaretçilerimize uygulatmak,
  • Yeni ürün proje ve proseslerin kararını vermeden önce, çevre açısından değerlendirmelerde bulunmak,
  • Tedarikçilerimizi seçerken çevre bilinci olan yerli ve lokal firmaları seçmek,
  • Tasarım ve üretim süreçlerinde daha çevreci ve geri dönüştürülebilir komponent ve kimyasallar kullanarak çevrenin korunmasına katkı sağlamak,
  • Atıkların azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı için çalışmalar yapmak,
  • Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynak tüketiminden tasarruf sağlamak,
  • Uygun olduğu yerde geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanmak,
  • Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirmek,
  • Çevre politikasını tüm çalışanlarımıza aktarmak, herkes tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
  • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak,

 

Bu doğrultuda, işletmemizde çevreye duyarlı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt ederiz.