FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ

Kalite Politikamız

1-    Çalışanlarımızın ortak katılımını ve sürekli gelişmeyi hedefleyerek, ilk ve her seferde kaliteli, uygun ve ekonomik çözümler üretmek;

2-    Tüm faaliyetlerimiz için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak;

3-    Soğutma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme sektöründe; sürdürebilir gelişmeyi desteklemek, gelişime ve teknolojik yeniliklere daima açık olmak.

4-    Kurumsal yapımızla; iş ahlakı ve etik değerlerimizi önemseyerek, bütün faaliyetlerimizi yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal şartlar doğrultusunda gerçekleştirmek;

5-    Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini, şartlara uygunluğunu, etkinliğini ve devamlılığını sağlamak; sürekli iyileştirilmesine, geliştirilmesine destek vermek.

6-    Tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızla birlikte, ürün ve hizmet kalitemiz ile, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak;

7-    Tüm faaliyetlerimizde, ilgili risk ve fırsatları sürekli gözetmek;

8-  Açık iletişim ortamları yaratarak, çalışanlarımızın liderlik vasıflarını geliştirerek objektif bir yönetimin oluşmasını sağlamak;

9-  Kendimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek.

 

Yukarıda özetlenen kalite politikamız kapsamında belirtilen uygulanabilir şartların yerine getirilmesini ve Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı yönetim olarak taahhüt ederiz.

 

 FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ ISO 9001