FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş. Form Grubu şirketlerinin imalat firması olarak 56 yıllık deneyimi ile İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir. Müşterilerine enerji verimli endüstriyel çözümler kapsamında kendi Ar-ge imkânları ile iklimlendirme sektörünün ihtiyacı olan birçok ürünü tasarımdan-üretimine ve üretiminden-satış sonrası hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede sunmaktadır.

Benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, çalışanlarımızın, taşeron firma çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve tedarikçilerimizin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve ISO 45001 standardına uygun olarak olası tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.  Faaliyet gösterdiğimiz her alanda güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını temin etmek üzere, çalışan herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

Bu doğrultuda;

  • Yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
  • İşyerinde çalışanların, taşeronların, tedarikçilerin ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve diğer şartlara uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde bulunan taşeron, tedarikçi ve ziyaretçilerin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallarımıza uymalarını sağlamayı,
  • Faaliyetlerimiz hakkında teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve bu sayede iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi ve bunun için durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İSG konularında danışma ve katılımını temin etmeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesini,

 

İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.